Badania naukowe


Chrząszcze nekrofilne są przedmiotem badań naukowych. Obserwowane są w swoim naturalnym środowisku i na ich podstawie wyciągane są wnioski na temat pożytecznej funkcji tych chrząszczy dla lasu i całego eko-systemu.

Ciekawy eksperyment naukowy opisany jest w publikacji "Sukcesja chrząszczy nekrofilnych, czyli drugie życie kurczaka" autorstwa Mateusza Jacka Dworakowskiego i Piotra Dug.

Celem tego badania jest określeni, co się dzieje ze zwłokami padłych zwierząt, jak szybko znikają, kto na nich żeruje, jakie gatunki chrząszczy i w jakim okresie rozkładu zwłok. Wnioski z eksperymentu pomogą ustalić model sukcesji różnych gatunków w kolejnych etapach, co może być przydatne na przykład do określenia czasu śmierci.

Na miejsce badań wybrano wieś Białowieża w Puszczy Białowieskiej. Obiektem obserwacji były zwłoki kurczaka położone na śródleśnej polanie w odległości 200 metrów od młodnika i 200 metrów od zabudowań, na terenie półotwartym.

Zwłoki kurczaka zabezpieczone zostały siatką, aby uniknąć porwania ich przez drapieżne ssaki. Próbki do badań pobierano dwa razy dzienni: rano i wieczorem. Srednia temperatura w okresie przeprowadzania eksperymentu była: 26 st. w dzień i około 19 st. w nocy.


  Kurczak stanowiący przynętę mającą na celu wabienie chrząszczy nekrofilnych


  Stopień rozkładu zwłok kurczaka: II dzień rano


  Stopień rozkładu zwłok kurczaka: III dzień rano


  Stopień rozkładu zwłok kurczaka: III dzień wieczór


  Stopień rozkładu zwłok kurczaka: IV dzień rano


  Stopień rozkładu zwłok kurczaka: V dzień


  Stopień rozkładu zwłok kurczaka: VI dzień


  Stopień rozkładu zwłok kurczaka: VII dzień


  Stopień rozkładu zwłok kurczaka: VIII dzień

Odławiane gatunki

 Rodzina  Gatunek  Osobników
 Histeridae  Hister unicolor Linnaeus, 1758  16
 Histeridae  Margarinotus neglectus (Germar, 1813)  7
 Histeridae  Margarinotus striola succicola (Thomson, 1862)  23
 Histeridae  Margarinotus ventralis (Marseul, 1854)  4
 Histeridae  Saprinus aeneus (Fabricius, 1775)  13
 Histeridae  Saprinus planiusculus Motschulsky, 1849  2
 Histeridae  Saprinus semistriatus (Scriba, 1790)  171
 Silphidae  Necrodes littoralis (Linnaeus, 1758)  11
 Silphidae  Nicrophorus humator Olivier, 1790  1
 Silphidae  Nicrophorus vespilloides Herbst, 1783  1
 Silphidae  Silpha sinuata Fabricius, 1775  47
 Silphidae  Silpha thoracica Linnaeus, 1758  2

 

Wnioski z eksperymentu

Liczebność chsząszczy
  • Dominatem w całym okresie rozkładu zwłok kurczaka był chrząszcz nekrofilny o nazwie Saprinus semisculus.
  • Istnieje grupa chrząszczy nekrofilnych specjalizująca się w żerowaniu na zwłokach w środkowym okresie ich rozkładu, są to S. thoracica, N. vespilloides, N. humator, N. litoralis, H. unicolor oraz M. neglectus.
  • Liczebność chrząszczy zmienia się w zależności od stopnia rozkładu zwłok, początkowo stale rośnie, a w końcowym etapie maleje.
  • Czas rozkładu zwłok zależy od temperatury i masy ciała, w przypadku badanych zwłok kurczaka o wadze początkowej 1,6 kg nastąpił on w przeciągu 8 dni, a najintensywniejszy rozkład przypadał na piąty i szósty dzień.
  • W kolejnych dniach rozkładu zmienia się stopień dominacji poszczególnych gatunków chrząszczy nekrofilnych
  • .

Opracowano na podstawie publikacji: "Sukcesja chrząszczy nekrofilnych. Czyli drugie życie kurczaka"
Autorów: Mateusz Jacek Dworakowski, Piotr Dug
SGGW
Koło Naukowe Leśników
Sekcja Entomologiczna